Maiatzaren 9an parte hartzen du.
Interviene el día 9 de mayo.

Paolo Gandolfi

Italia

Veneziako Arkitekturako Unibertsitate Institutuan Arkitekturan lizentziatu zen, Italiako Parlamentuko Diputatua da eta Garraioak eta Telekomunikazioak kentzeko elkarteko kidea. Bestalde, aholkularia ere bada Italiako Gobernuko Azpiegitura eta Garraio Ministerioan, mugikortasun jasangarriaren eta lurralde-plangintzaren esparruan.

Mugikortasuneko aholkularia izan zen 2007. eta 2013. urteen artean Comune di Reggio Emilian. Aditu gisa parte hartu du mugikortasun jasangarriko gaietan, batera finantzatutako Europako proiektuan, Civitas, Urbact eta Interreg IVC esparruetan.

Licenciado en Arquitectura por el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, es Diputado del Parlamento Italiano y miembro de la omisión de Transportes y Telecomunicaciones. Así como asesor en el Ministerio de Infraestructuras y Transportes del Gobierno de Italia, en el ámbito de movilidad sostenible y planificación territorial.

Entre 2007 y 2013 fue asesor de movilidad en la Comune di Reggio Emilia, participando como experto en temáticas de movilidad sostenible en proyectos europeos cofinanciados en el marco de Civitas, Urbact e Interreg IVC.

Por su experiencia en la recuperación de ciudades en el Norte de Italia, pensamos que hablará de su experiencia en este ámbito.