Maiatzaren 10ean parte hartzen du.
Interviene el día 10 de mayo.

Karitte Alegría

Getxo

Gaur egun osasuna, kirola eta ongizatea sustatzeko proiektuak garatzearen arduraduna da Getxo Kirolaken (Getxoko Udala). Filosofian eta Hezkuntza Zientzietan lizentziatua da, MBA Sports Management eginda du, eta prestakuntza osagarria arlo hauetan egin du: plangintza estrategikoa, kudeaketa aurreratuko sistemak, pertsonen eta taldeen garapena eta berrikuntza-proiektuen kudeaketa.

Hala ere, bere eskolarik onena jokalekua da, izan ere 20 urte baino gehiagotan errugbia egin zuen hainbat zelai eta taldetan. Eliteko kirolaria izan zen: sei alditan parte hartu zuen Sei Nazioen Txapelketan eta bi munduko txapelketetan.

Bere gaur egungo erronka da Fadurako Kiroldegi berriaren garapena bultzatzea eta jarduera fisiko osasungarria eta ongizatea sustatzea, estrategiak eta lankidetzan oinarritutako ekonomiak garatuz.

Actualmente responsable de desarrollo de proyectos de promoción de salud, deporte y bienestar en Getxo Kirolak (Ayuntamiento de Getxo), es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, y MBA Sports Management, con formación complementaria en el área de planificación estratégica, sistemas de gestión avanzada, desarrollo de personas y equipos y gestión de proyectos de innovación.

Su mayor escuela sin embargo ha sido el terreno de juego, donde practicó rugby durante más de 20 años en muchos campos y equipos, llegando a ser deportista de élite participando en seis campeonatos del VI naciones de rugby y en dos campeonatos del mundo.

Su reto actual es Impulsar el desarrollo del Nuevo Parque Deportivo de Fadura y la promoción de la actividad física saludable y del bienestar a través del desarrollo de estrategias y economías colaborativas y sostenibles.

Hablará de las experiencias de participación ciudadana en el desarrollo del Nuevo Parque Deportivo de Fadura.