Maiatzaren 10ean parte hartzen du.
Interviene el día 10 de mayo.

Ainara Tomasena

Donostia

Ainara Tomasena Lanbide-Terapian diplomatu zen 2002an Zaragozako Unibertsitatean. 2003an Gerontologia Sozialeko Masterra lortu zuen.

Gune gerontologikoetan lan egin du lanbide-terapeuta bezala, Osakidetza eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailean.

2007tik Matia Institutuan lan egiten du. Zahartze aktiboko prozesuetan, parte-hartze sozialean, bizitzan zeharreko ikastaldian, interbelaunaldi-programetan eta eskuragarritasunarekin eta inguruneen egokitzearekin erlazionatutako proiektuetan parte hartu du. Gaur egun Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailan lan egiten du, Euskadi Lagunkoia programan.

Ainara Tomasena es diplomada en Terapia Ocupacional  por la Universidad de Zaragoza desde 2002. En 2003 obtuvo el Máster en Gerontología Social.

Ha trabajado como terapeuta ocupacional en centros gerontológicos, Osakidetza y en el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Desde el 2007 trabaja en Matia Instituto. Ha participado en procesos de envejecimiento activo, participación social, aprendizaje a lo largo de la vida, programas intergeneracionales y en proyectos relacionados con la accesibilidad y la adecuación de los entornos. Actualmente participa en el programa Euskadi Lagunkoia del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

Estará presente en la mesa sobre Ciudad y Personas Mayores, y hablará de Euskadi Lagunkoia.